top of page

סוד החצוצרות | לפרשת בהעלותך

שמתם לב שבהרבה בתי כנסת ישנם תמונות של סמלי השבטים ואת הפסוק "יחד שבטי ישראל"?

שבטי ישראל שצעדו יחד כמחנה אחד במדבר מזכירים לנו יותר מכל את היותנו עם אחד ומאוחד. 


וכיצד התכנסו שבטי ישראל במדבר כדי לצאת יחד למסע משותף? באמצעות החצוצרות.

לא סתם התורה מצווה שהחצוצרות ייעשו מקשה אחת. שכן באמצעותן נעשו ישראל במסעם במדבר מאוחדים כמחנה אחד, מקשה אחת.


אבל לחצוצרות היו עוד שני תפקידים:

האחד - לפני יציאה למלחמה היו מריעים בחצוצרות

והשני - בימי שמחה ומועד בזמן הקרבת קרבן ציבור, גם אז היו מריעים בחצוצרות.


בשני המקרים הללו של יציאה למלחמה וימי שמחה ומועד התורה אומרת שהתרועה בחצוצרות מתקיימת לטובת זיכרון לפני ה' - ביציאה למלחמה כתוב: "ונזכרתם לפני ה' אלוקיכם" ובמועדים כתוב: "והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם"


מהו הזיכרון הזה שמזכירות החצוצרות?

נראה שאפשר לומר שהתרועה בחצוצרות בימי שמחה ומועד ובעת יציאה למלחמה באה להזכיר את אחדות ישראל, להזכיר את זיכרון האחדות לפני ה'. כפי שהיה בתקופת המסע במדבר - בה החצוצרות שימשו למסע משותף של כל עם ישראל כמחנה אחד.


גם היום יש לנו זכר לתקיעת חצוצרות כזו.

בימים של זיכרון לאומי כמו יום הזיכרון ויום השואה באה הצפירה שבה מתאחד כל עם ישראל כאיש אחד.


מרתקת העובדה שגם בגוף האישה ישנו איבר שנקרא חצוצרות, גם החצוצרות האלו מבשרות אחדות.

אחדות מדהימה של זרע וביצית היוצרת כלי לנשמה חדשה שהגיע זמנה לבוא לעולם! (ההפריה של הזרע והביצית נעשית באיבר החצוצרה באישה)


נתפלל שבקרוב נשמע קול שופר גדול שיקבץ נידחינו, יאחד אותנו ונזכה לשמוע שוב את קול חצוצרות הכסף של בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.

32 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page