top of page

רב בית הכנסת, יו"ר העמותה וחבר ועד מנהל
לכל שאלה: 050-9010586

הרב יעקב נמן

46587156_539454383217248_346356898866402

מרכזת יחד עם יעל גולדפרב את פעילות הנשים של הקהילה. לכל שאלה: 052-3003270

רויטל נמן

7G1A8162.jpg

חבר ועד מנהל ומרכז את תחום הילדים בקהילה.
לכל שאלה: 054-323-3098⁩

 

עו"ד רועי גולדפרב

7G1A7941.JPG

מרכזת יחד עם הרבנית את פעילות הנשים של הקהילה.
לכל שאלה: 054-234-5024

יעל גולדפרב

7G1A8162.jpg

חבר בועד המנהל וגזבר בית הכנסת
לכל שאלה: 054-485-7871

יואב חמוט

yoav.jpg

הגבאי הראשי של בית הכנסת, חבר עמותה
לתיאום עליות לתורה וכו'  054-499-9973

רו"ח גבריאל וקנין

גבי-וקנין.jpg

מנהל התחזוקה של בית הכנסת, חבר עמותה
לכל שאלה: 054-463-6696

אייל אריאל

75426214_2581808528717065_26868277440287

גבאי וחבר ועדת ביקורת: 050-669-9619

אבי אזרד

19055585_1873726279543650_83532393881035

חבר ועדת ביקורת ומעביר שיעורים בזוהר הקדוש

גיל אורלי

גיל-לדף-נחיתה.jpg

הגבאי והחזן האשכנזי של בית הכנסת

יניב אברהם

7G1A7941.JPG
bottom of page