top of page
micheile-henderson-ZVprbBmT8QA-unsplash_

"האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני, ובשביל שאזכה בה לחיי העולם הבא הרי זה צדיק גמור!"
(תלמוד בבלי, 
מסכת ראש השנה דף ד' עמוד א)

תרומה לבית הכנסת

בבית הכנסת "יחד" אין מקומות קבועים, אין מכירת כיסאות, אין מכירת עליות (למעט חגי תשרי) וגם אין "דמי חבר"

 
מקובל שכל מי שמקבל "כיבוד" בבית הכנסת (עלייה לתורה או כיבוד אחר) מתנדב כנדבת לבו, ואין חובה להזכיר את סכום התרומה.
 
ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים.

התרומות לעמותת בית הכנסת מוכרות לצורך החזר מס ע"פ סעיף 46. קבלה דיגיטלית תישלח אליכם בדוא"ל או בוואטסאפ לפי העדפתכם.
לבירורים בנושא קבלות יש לפנות לשלומי עיני במספר: 050-2107157אפשרויות לתרומה:


1. העברה בנקאית לחשבון בית הכנסת:
שם המוטב: קהילת פסגת אונו
בנק: לאומי 10, 
סניף: 837, מספר חשבון: 36940009

2.
בצ'ק או מזומן: יש להעביר את התרומה לרב יעקב נמן או ישירות לגזבר יואב חמוט
לתשומת לב: בצ''קים יש לכתוב לפקודת: קהילת פסגת אונו 
(זהו שם העמותה הרשמי. צ'קים לפקודת "קהילת יחד" או "בית הכנסת שירת חיים" לא יתקבלו)


3. לתרומה מאובטחת בכרטיס אשראי
   או בביט: 
הקליקו כאן


אפשרויות לתרומת הנצחה בבית הכנסת:

1. שם ו/או הנצחה על קיר המייסדים הקבוע בלובי בית הכנסת:
נותרו עוד מקומות ספורים. עיגול בקוטר 13 ס"מ עם מקום לשם + הנצחה אחת: 18 אש"ח [ניתן בתשלומים] עיגול ק
וטר 18.5 ס"מ עם מקום לשם + עד 2 הנצחות - 36 אש"ח. עיגול גדול בקוטר 22 ס"מ עם מקום לשם + עד 3 הנצחות - 54 אש"ח. 
לפרטים על תרומות לקרן הבניין של בית הכנסת ורשימת התורמים הגדולים

2. הנצחת נפטרים בלוח הדיגיטלי
:
בלוח הדיגיטלי השמות מופיעים לסירוגין במשך כל השנה, בשבוע של הייארצייט השם מופיע בגדול יותר ובאופן קבוע וביום הייארצייט בגדול מאד. ותיאמר השכבה בשבת לע"נ הנפטר/ת
תרומה של 1000 ש"ח מזכה בהכנסת שם אחד ללוח הדיגיטלי.

3. הקדשת קידוש/סעודת שלישית/ברכות אחרי התפילה:
להקדשת קידוש גדול בשבת בבוקר יש לפנות לרב יעקב [העלות תלויה במספר המשתתפים. סדר גודל של 1400-2000 ש"ח]
להקדשת סעודה שלישית יש לפנות לגבאי אבי אזרד בטלפון: 050-6699619
להבאת ברכות לאחר התפילה יש ליצור קשר עם הרב יעקב: 050-9010586

4. הנצחות משמעותיות ובולטות יותר:
ישנה רשימה של דברים חשובים שחסרים לבית הכנסת, לדוגמא: פרגולה למרפסת, עזרת נשים ניידת חדשה וכיו"ב. התורם תרומה גדולה לצרכים אלו (80 אש"ח ומעלה) יזכה להנצחה בולטת במיוחד. לפרטים יש לפנות לרב יעקב. 

bottom of page