top of page

מטבע של אש | לפרשת כי-תשא

פרשת השבוע שלנו פותחת בציווי על מחצית השקל וכך אומר אלוקים למשה: "זה יתנו, מחצית השקל בשקל הקודש" יש פה תחושה כאילו אלוקים מראה למשה משהו "זה יתנו"


ובאמת חז"ל מסבירים שאלוקים הראה למשה כמין מטבע של אש בשווי של מחצית השקל.


אבל למה אלוקים צריך להראות למשה מטבע מיוחדת של אש בשווי של מחצית השקל, הרי זה לא כל כך מסובך להבין כמה זה מחצית השקל, התורה בעצמה מסבירה בהמשך שכל שקל הוא עשרים גרה, זאת אומרת עשרים מעות, אז מחצית השקל היא עשר מעות.


אם ככה למה אלוקים לא אמר פשוט מחצית השקל או עשר מעות.

מדוע היה צריך להמציא מטבע חדש שלם של אש בשווי של עשר מעות ולהראות אותו למשה?


אולי אלוקים רצה להעביר למשה רבינו מסר: בני ישראל לא מתבקשים להביא עשר מעות אלא מחצית השקל, מדוע? כדי שהם יזכרו שכל אחד הוא רק חצי והוא לא שלם ללא החיבור לכל עם ישראל.


אבל מצד שני - כאשר אדם מכיר בכך שהוא חצי - הרי שההכרה הזו בעצמה היא שלמות גדולה!


לכן אלוקים מראה למשה מטבע מיוחד של אש, בכך הוא רומז לו ולעם ישראל שמחצית השקל, מצד השווי שלה היא באמת מחצית, אבל מצד האמת - אחרי שהאדם מכיר בכך שהוא איננו שלם כשהוא לבדו אלא רק כשהוא מחובר לעם ישראל - אז הוא כבר לא חצי, וגם לא עשר מעות, אלא הוא נמשל למטבע שלם.

ולא סתם שלם אלא בוער באש! אש של אהבת ישראל!


שבת שלום!

55 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page