top of page

החוזה הכי אפקטיבי | לפרשת תולדות

בפרשת תולדות מסופר על אבימלך שבא ליצחק ומבקש לכרות איתו ברית. ונשאלת השאלה: הרי אבימלך כבר כרת ברית עם אברהם! אז מדוע הוא צריך לכרות ברית שוב עם יצחק בנו?

כדי לענות על השאלה, ניזכר רגע, מה היה בברית של אבימלך ואברהם: אבימלך מבקש לכרות ברית ובתגובה אברהם מוכיח אותו על אודות באר המים שגזלו עבדיו של אבימלך. לבסוף, אחרי שאבימלך מתנצל, אברהם נותן לו מתנות, צאן ובקר ובנוסף, הוא שם בצד שבע כבשים, כראייה ברורה לבעלותו על הבאר. בעצם אברהם חותם עם אבימלך סוג של חוזה שהם לא יפגעו זה בזה. האם החוזה של אברהם מחזיק מעמד? נראה שלא להרבה זמן, שהרי בפרשתנו מסופר שיצחק צריך לחפור מחדש את כל הבארות שאברהם אביו חפר אחרי שהפלישתים סתמו אותם...

לעומת אברהם אביו, כשאבימלך מגיע שוב לבקש לכרות ברית, הפעם עם יצחק, הסיפור קצת שונה.

ראשית, יצחק אינו מוכיח אותו, למרות שבהחלט יש לו על מה להוכיח... חוץ מזה שאבימלך הפר את החוזה שחתם עם אברהם אביו, גם על הבארות שלו הפלישתים משתלטים! במקום זה הוא שואל, כאילו בתמימות: "מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אותי ותשלחוני מאיתכם?" ואחרי שיצחק מגלה שכוונתו של אבימלך טובה, מה הוא עושה? פותח שולחן! - "ויעש להם משתה ויאכלו וישתו".

בשונה מאברהם, יצחק אבינו לא חותם עם אבימלך חוזה, אלא מתחבר אליו באחווה. ומסתבר, שכאשר יש שלום, ואחווה, גם אין צורך בברית! למרות שאבימלך בא כדי לבקש ברית, כיצד מסתיימת הפגישה: "וישבעו איש לאחיו, וילכו מאיתו בשלום" יש כאן שבועה, אבל איפה הברית? איפה החוזה? אבימלך חש, כנראה, שכבר אין בו צורך. ואכן, מייד לאחר מכן כתוב שעבדי יצחק מוצאים מים, והם כבר לא רבים עם עבדי אבימלך.

מה אנחנו יכולים ללמוד מכאן? שכאשר יש שלום אין צורך בבריתות, בהסכמים ובחוזים, הכל יכול להיפטר בדרך נעימה של אהבה ואחווה. אז שתהיה לנו שבת - שלום!

28 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page